22 czerwca 2024

Czy warto założyć skrytkę bankową?

Czy warto założyć skrytkę bankową?

Czy warto założyć skrytkę bankową? Drogocennych przedmiotów takich jak biżuteria bądź pieniądze wcale nie musimy przechowywać w domu, w specjalnym sejfie. Istnieje jedno, niezwykle wygodne rozwiązanie, dzięki któremu nasze cenne rzeczy będą bezpieczne bardziej niż kiedykolwiek. O czym mowa? Chodzi tutaj oczywiście o skrytki bankowe.

Niektórym może wydawać się, że wynajęcie skrytki bankowej wiąże się z ogromnymi kosztami. Czy jest to prawda? Absolutnie nie! Opłata za użytkowanie skrytki bankowej wynosi zazwyczaj kilkaset złotych rocznie. Sporym minusem skrytek bankowych jest jednak ich niewielka dostępność. Są one dostępne tylko w wybranych instytucjach bankowych oraz ich nielicznych oddziałach. Co należy wiedzieć o skrytkach bankowych? Zapraszamy do lektury kompendium wiedzy na ten temat.

Skrytki bankowe – najważniejsze informacje 

Możliwość ulokowania swoich cennych przedmiotów w skrytkach bankowych została przewidziana w artykule 5 ustawy Prawo bankowe. Zdecydowana większość instytucji bankowych pozwala swoim klientom na wynajem skrytki na czas nieokreślony, rok lub jeden miesiąc. W niektórych przypadkach przewidziana jest nawet możliwość wynajęcia skrytki bankowej na okres 7 lub 1 dnia. Ostateczny koszt wynajęcia skrytki bankowej uzależniony jest od rozmiaru skrytki, terminu przechowywania depozytu. Ponadto, instytucje bankowe niekiedy pobierają także opłaty dodatkowe za wydanie karty magnetycznej bądź zamku magnetycznego do sejfu. 

Kto może założyć własną skrytkę bankową? 

Czy warto założyć skrytkę bankową?
Czy warto założyć skrytkę bankową?

Na otwarcie skrytki bankowej mogą zdecydować się osoby, które spełnią minimalne warunki odnośnie pełnoletności. Są one dedykowane nie tylko osobom fizycznym, ale również osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które nie mają osobowości prawnej. Warto wiedzieć, że skrytki bankowe mogą być otwarte zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, czyli osoby, które mają adres zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Cudzoziemcy mają prawo do założenia skrytki babkowej, gdy okażą ważny paszport. Z kolei dla mieszkańców Polski jedynym warunkiem jest wylegitymowanie się ważnym dowodem osobistym. Załatwienie formalności z otwarciem skrytki bankowej jest naprawdę wyjątkowo proste i nie powinno trwać zbyt długo. Umowa najmu skrytki bankowej może być podpisana nie tylko przez jedną, ale również przez więcej osób. Dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku rachunków bankowych, również skrytki bankowe mogą mieć więcej niż jednego właściciela. Wszyscy współposiadacze skrytki bankowej mają dokładnie takie sama prawa do gospodarowania jej zasobami, dlatego decyzję o wspólnym wynajmie takiej skrytki z innymi osobami trzeba podejmować po dokładnym namyśle.  W sytuacji, gdy dojdzie do śmierci właściciela skrytki, wówczas jest ona udostępniana wszystkim jego spadkobiercom. Aby do tego doszło, konieczne jest przekazanie prawomocnego wyroku sądu potwierdzającego legalne nabycie prawa do spadku bądź umowy podziału masy spadkowej. Ten drugi dokument musi mieć oczywiście formę aktu notarialnego. 

Co można trzymać w skrytce bankowej? 

Pytania o to, co można przechowywać w skrytce bankowej, pojawiają się wśród wielu internautów. Każda instytucja bankowa ma swój własny regulamin, w którym dokładnie określa, które przedmioty mogą być gromadzone w skrytce. Najczęściej w takim wykazie znajdują się pieniądze, biżuteria, papiery wartościowe, dzieła sztuki itd. 

Czy skrytka bankowa może zostać otwarta bez zgody wynajmującego? 

 Czy dostęp do skrytki bankowej ma wyłącznie ta osoba, która zdecydowała się na jej wynajęcie? I tak i nie. Wszystko zależy od okoliczności. W normalnej sytuacji oczywiście nikt nie ma dostępu do prowadzonej przez nas skrytki bankowej, jednak jeżeli przeciwko wynajmującemu prowadzone jest aktualnie postępowanie karne, wówczas uprawnione organy takie jak Policja, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Straż Graniczna, mają prawo do tego, aby skrytkę otworzyć. Ponadto, dostęp do skrytki w uzasadnionych okolicznościach mają również komornicy. Dzieje się tak oczywiście wtedy, gdy przeciwko wynajmującemu skrytkę bankową prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z powodu jego rozmaitych zadłużeń. Warto wiedzieć, że również instytucje bankowe wynajmujące skrytki bankowe mają uprawnienia do tego, aby we własnym zakresie otwierać skrytki swoich klientów. Dzieje się tak wtedy, gdy okres obowiązywania umowy wynajmu minie bądź gdy klient nie zapłaci za jej przedłużenie, a mimo tego w dalszym ciągu będzie korzystał z przyznanej wcześniej skrytki bankowej. Bank w takich przypadkach kieruje żądanie zwrócenia kluczy. Gdy ono nie poskutkuje, wówczas dochodzi do otwarcia skrytki bankowej bez zgody wynajmującego oraz złożenia jej całej zawartości do specjalnego depozytu, w którym aktywa będą w pełni bezpieczne.  Instytucje bankowe w określonych przez prawo okolicznościach mogą być także zobowiązane do tego, aby na mocy postanowienia sądu, prokuratora bądź inspektora kontroli skarbowej zablokować klientowi całkowicie dostęp do skrytki bankowej oraz na określony czas wstrzymać wydawanie jej zawartości klientowi.