21 czerwca 2024

Kombajny zbożowe – wielofunkcyjne maszyny rolnicze

Kombajny zbożowe - wielofunkcyjne maszyny rolnicze

Kombajny zbożowe – wielofunkcyjne maszyny rolnicze – dynamiczny rozwój branży przemysłowej sprawia, że na rynku maszyn rolniczych powstaje coraz więcej przedsiębiorstw oferujących sprzedaż profesjonalnych kombajnów zbożowych. Zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi oczekują solidnych i bezawaryjnych maszyn m.in. do zbioru zbóż, dlatego producenci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich kontrahentów, oferują innowacyjne kombajny dostosowane do pracy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, tj. zapylenie, wilgoć lub zmiany temperatury otoczenia.

Kombajny zbożowe to wielofunkcyjne maszyny rolnicze umożliwiające wykonanie zróżnicowanych prac w gospodarstwach, tj. młócenie czy koszenie. Ponadto kombajn zbożowy uznanego producenta charakteryzuje się wysokiej jakości podzespołami oraz zaawansowaną technologią, która sprawia, że maszyny tego typu, są funkcjonalne i trwałe w eksploatacji. Zastosowane solidne podzespoły gwarantują bezawaryjną eksploatację przy zachowaniu długiej żywotności użytkowej.

Kombajn zbożowy – budowa

Coraz większym zainteresowaniem klientów cieszą się funkcjonalne kombajny zbożowe, których wysoka cena rekompensowana jest klientowi szybkością i skutecznością działania podczas wykonywania prac rolniczych. Kombajn zbożowy zbudowany jest z zespołów mechanicznych, do których zaliczymy m.in.:

 • nagarniacz, który odpowiada za zagarnianie zboża w odpowiednim ułożeniu do cięcia łodyg.
 • zespół tnący jest zespołem ostrzy przeznaczonym do ścinania łodyg zboża.
 • zespół transportowy składa się z przenośnika i podajnika ślimakowo-palcowego i przeznaczony jest do dostarczenia ściętych łodyg zboża do wnętrza kombajnu, w celu przeprowadzenia cyklu młócenia.
 • chwytak kamieni odpowiada za zabezpieczenie podzespołów kombajnu przed uszkodzeniem mechanicznym, poprzez dostanie się do jego wnętrza niepożądanych elementów.
 • bęben młócący, przeznaczony jest do młócenia kłosów zboża.
 • klepisko to podzespół oddzielający zboże od słomy.
 • wytrząsacze, służą to potrząsania ściętym zbiorem zboża na przenośniku, w celu wydobycia niewymłóconych ziaren.
 • podsiewacz odpowiada za oddzielenie czystych ziaren od nagromadzonych zanieczyszczeń usuwanych w dalszym etapie za pomocą wentylatorów.
 • sita (górne i dolne), oddzielają wymłócone ziarna od tych, które zostaną poddane kolejnemu procesowi młócenia.
 • przenośniki zboża, służą do umieszczania wymłóconych ziaren do zbiornika ziarna.
 • rozdrabniacz słomy przeznaczony jest do cięcia słomy, w celu jej rozdrobnienia.

Kombajn zbożowy wyposażony jest w zespoły urządzeń, za pomocą których możliwe jest precyzyjne zbieranie plonów zbóż. Niestety w przypadku awarii któregoś z elementów praca kombajnu jest utrudniona lub niemożliwa, dlatego zaistniałe awarie należy usuwać na bieżąco. Ponadto istotna jest dbałość o stan techniczny maszyny. Kombajny zbożowe narażone są na czynniki zewnętrzne, tj. różnorodne pyły i zanieczyszczenia, wilgoć oraz zmienne temperatury powietrza. Prawidłowa konserwacja oraz przegląd sprawności poszczególnych podzespołów wpływa na wydłużenie okresu bezawaryjnej eksploatacji maszyny.

Zasada działania kombajnu zbożowego

Kombajn zbożowy to funkcjonalna maszyna, której konstrukcja oraz zasada działania wymaga minimalnego zaangażowania ludzi w procesie pozyskania ziarna zbożowego. Zaawansowanie produkcyjne sprawiło, że operator kombajnu zbożowego skupia się wyłącznie na prowadzeniu maszyny na powierzchni rolnej. Zasadę działania kombajnu zbożowego można podzielić na trzy podstawowe fazy:

 • pozyskanie materiału do obróbki – polega na ścięciu zboża, a następnie jego dostarczeniu do bębna młócącego.
 • proces przetworzenia – polega na uzyskaniu czystych ziaren zboża, poprzez jednokrotny lub wielokrotny proces młócenia.
 • produkt końcowy – faza ukierunkowana na pozyskanie gotowego produktu, w postaci oczyszczonych ziaren zboża, nadających się do dalszego przetworzenia w branży przemysłowej.

Użytkownicy maszyn rolniczych coraz częściej inwestują w funkcjonalne kombajny zbożowe, charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi wpływającymi na ekonomiczne i łatwe ich użytkowanie.

Wybór najlepszego kombajnu zbożowego

Kombajny zbożowe - wielofunkcyjne maszyny rolnicze
Kombajny zbożowe – wielofunkcyjne maszyny rolnicze

Według opinii ekspertów specjalizujących się w dziedzinie dystrybucji maszyn rolniczych, zarówno klienci biznesowi, jak i osoby prywatne skupiają się w pierwszej kolejności na cenie maszyny. Kombajny zbożowe to urządzenia rolnicze, które różnią się ceną w większości modeli proporcjonalnie do możliwości funkcjonalnych maszyny. W pierwszej fazie zakupu kombajnu funkcjonalność brana jest pod uwagę przez kupujących jako sprawa drugorzędna. Warto jednak przed zakupem przeanalizować, z jaką częstotliwością sprzęt będzie użytkowany, koszt serwisowania oraz części zamiennych, oraz funkcjonalność, która istotnie wpływa na komfort użytkowania maszyny. Kombajn zbożowy renomowanej marki jest najczęściej kupowaną maszyną spośród dostępnych na rynku maszyn rolniczych. Wynika to zarówno z funkcjonalności urządzenia, jak i zastosowanych podzespołów mechanicznych, cechujących się długookresową trwałością eksploatacyjną oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne.