Dlaczego każda firma musi prowadzić księgowość?

Dlaczego każda firma musi prowadzić księgowość?

Dlaczego każda firma musi prowadzić księgowość? Niezbędnym elementem prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest księgowość. Mniejsze podmioty mają możliwość skorzystania z uproszczonej księgowości, część musi jednak prowadzić od początku pełne księgi. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, dlaczego tak ważna jest księgowość w firmie. Traktują ją jedynie jako narzędzie do rozliczeń podatkowych. Tymczasem dobry księgowy może nawet uratować firmę przed katastrofą finansową. Dlaczego księgowość jest tak istotna?

Kwestie podatkowe

Dlaczego każda firma musi prowadzić księgowość?
Dlaczego każda firma musi prowadzić księgowość?

Zacznijmy od tego, co większość przedsiębiorców ocenia za kluczowe w księgowości. Mowa o podatkach, opłatach czy rozliczeniach z urzędem skarbowym. Rzeczywiście, księgowość służy, przynajmniej w pewnym stopniu, do prowadzenia ewidencji podatkowych. Chodzi tutaj o tak zwaną rachunkowość podatkową. Zajmuje się ona ewidencją zdarzeń w kontekście podatkowym, a także obliczaniem wysokości podatku do zapłaty. Przedsiębiorcy dostrzegają w szczególności taką stronę księgowości, ponieważ boją się ewentualnych konsekwencji ze strony urzędów skarbowych.

Rachunkowość podatkowa to niezbędny element każdej firmy. Wszystkie podmioty zobowiązane są do opłacania podatków, a przynajmniej podatku dochodowego. Służy do tego karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy rozliczenie na zasadach ogólnych. Dzięki księgowości możemy obliczyć podatek VAT do zapłaty bądź do zwrotu. W księgowości ewidencjonuje się również podatki od nieruchomości, środków transportu i inne. Wszystko zależy bowiem od specyfiki działalności danej firmy. Pamiętajmy jednak, że biuro księgowe to nie biuro doradcy podatkowego. Gdyby w księgowości chodziło jedynie o podatki, to księgowa praktycznie nie miałaby zbyt wiele do roboty. Dlaczego? Ponieważ jej obowiązki mógłby z powodzeniem przejąć doradca podatkowy. Całą pracę mogłyby wykonywać również osoby ubiegające się o tytuł doradcy podatkowego. Tymczasem księgowość https://www.wiol.com.pl to coś znacznie więcej, niż tylko podatki, choć stanowią one pewną jej część.

Zobacz również:

System informacji

Księgowość została stworzona po to, aby właściciele firm mieli możliwość kontrolowania sytuacji finansowej w firmie. Chodzi w niej bowiem o dokładne ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących firmy. Dobrze prowadzona księgowość daje wiele możliwości. Przede wszystkim pozwala w porę zdobyć informacje o nadużyciach finansowych. Może to dotyczyć tak, wydawałoby się, błahej sytuacji, jak płatność kartą służbową za zakupy prywatne. Bez księgowości zwykle nie bylibyśmy w stanie wychwycić tego typu poczynań.

Księgowość pozwala również “zatrzymać” innego typu nadużycia. Dzięki niej możemy kontrolować, czy podatki lub składki ZUS zostały opłacone na czas. Sprawozdanie finansowe jest najlepszym źródłem wiedzy o kondycji firmy. Jego analizą często zajmują się eksperci – dotyczy to głównie dużych firm. Rola rachunkowości jako systemu informacji jest jednak często przez przedsiębiorców lekceważona. Dlaczego? Otóż wydaje im się, że dotyczy ona jedynie dużych, giełdowych spółek. Tutaj przejrzystość i zaufanie są ogromnie istotne. Co więcej, firmy te dysponują dużym kapitałem, który musi być w jakiś sposób kontrolowany. Niemniej jednak również właściciele mniejszych firm powinni docenić rolę informacyjną rachunkowości. Firmy księgowe często zwracają uwagę na pewne aspekty, które mogą mieć wpływ na kondycję finansową spółki w przyszłości. Szybka, prawidłowa reakcja pozwoli uniknąć nieprzyjemności związanych z kwestiami finansowymi.

Narzędzie dla analityków

Dobrze prowadzona księgowość stanowi wartość samą w sobie. Niemniej jednak w większych firmach zatrudnieni są ludzie, którzy pracują właśnie na danych księgowych. Wykorzystują je oni do różnego rodzaju analiz. Mowa tutaj między innymi o analitykach finansowych czy analitykach kredytowych. Dane księgowe mogą posłużyć do obliczania różnego typu wskaźników, które informują o obecnej kondycji firmy.

Dlaczego są one istotne? Ponieważ suche dane księgowe mogą na pierwszy rzut oka wyglądać idealnie. Dopiero ich odpowiednia obróbka sprawia, że dostrzegamy pewne zagrożenia dla finansów firmy. Co więcej, dobrze sporządzone sprawozdanie finansowe zwiększa szansę na otrzymanie kredytu, leasingu czy faktoringu. Niestety, dostarczenie niedbale wykonanego sprawozdania znacznie zmniejsza, o ile nie przekreśla szans na pomoc kredytową. Sprawozdania finansowe księgowi tworzą na podstawie danych, które przez cały rok pieczołowicie wprowadzają do systemu księgowego. 

Doceń księgowość!

Księgowość, zgodnie z powyższymi informacjami, to nie tylko podatki. Przedsiębiorcy powinni zauważyć szczególną rolę rachunkowości, a także docenić księgowych. Nie są to osoby jedynie od, delikatnie mówiąc, wklepywania faktur. Dobrze prowadzona księgowość to klucz do sukcesu każdej firmy. Już dawno docenili ją właściciele dużych, prosperujących przedsiębiorstw. Niemniej jednak nawet prowadzenie małej firmy wiąże się z koniecznością prowadzenia księgowości. Weźmy więc sprawy w swoje ręce zdając sobie sprawę z tego, jak istotna jest rachunkowość w funkcjonowaniu firmy. 

You May Have Missed