22 czerwca 2024

Ciekawa nauka, jaką jest geologia

Ciekawa nauka, jaką jest geologia

Ciekawa nauka, jaką jest geologia – na pierwszy rzut oka nie wydaje się ciekawą nauką. Stereotypowo myślimy o geologu jako o osobie, która bada po prostu skały lub kamienie. Wbrew pozorom jest to bardzo krzywdzący i bardzo ogólnikowy opis. Dodatkowo jest to wyobrażenie geologa z przełomu wieków XIX oraz XX. Współcześnie geologowie zajmują się zdecydowanie bardziej szeroką gamą zagadnień oraz wykorzystują zdecydowanie dużo bardziej zaawansowane technologicznie narzędzia niż ich poprzednicy kiedykolwiek.

Geologowie oprócz pracy czysto naukowej, mogą pracować również dla wielu korporacji, w tym korporacji wydobywczych, mając przy tym ciekawą pracę oraz bardzo dobre zarobki. Spójrzmy z jakimi ciekawymi rzeczami, może wiązać się nauka o geologii oraz zawody z nią powiązane.

Rozpoznawanie złóż

Ciekawa nauka, jaką jest geologia
Ciekawa nauka, jaką jest geologia

Rozpoznawanie złóż surowców naturalnych, jest to jedno z najważniejszych zagadnień geologii. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że współczesne zasoby złóż naturalnych, są zdecydowanie mniejsze, niż w wiekach minionych. Właściwie można by powiedzieć, że do momentu rewolucji przemysłowej, zasoby naturalne były uszczuplanie w sposób bardzo nieznaczny i w miarę jednostajnych. Od momentu rewolucji przemysłowej, eksploatacja złóż surowców naturalnych, mocno przyspieszyła i przyspiesza w dalszym ciągu, co powoduje, że złóż mamy coraz mniej i są one coraz trudniejsze do eksploatacji oraz do przetworzenia. Dlatego to rozpoznanie złóż surowców naturalnych, jest bardzo ważnym zagadnieniem, zarówno w kontekście pozyskiwania materiałów w ogóle, jak i przeprowadzenia tego procesu z ekonomicznym pozytywnym aspektem. Ekonomicznym, bo jak wiadomo, w przeciwnym wypadku, nigdy złoże nie będzie eksploatowane. Co wchodzi w zakres rozpoznawania złóż? W zakres rozpoznawania złóż wchodzić mogą między innymi takie kwestie, jak chociażby ocena tego, ile właściwie poszukiwanego pierwiastka czy minerału mamy w złożu. Jest też inna kwestia. Trzeba ocenić, jaka jest koncentracja poszukiwanego minerału bądź pierwiastka. Rozpoznanie złóż musi również odpowiedzieć na to, z jakimi pierwiastkami bądź minerałami towarzyszącymi występuje minerał główny, który chcemy wydobywać i jaki może być jego wpływ, na wydobycie lub obróbką danego materiału. Wpływ ten może być zerowy, ale może też znacząco wymienione procesy utrudnić. Jednym z lepszych przykładów takiego stanu rzeczy są polskie złoża miedzi, które zawierają w sobie bardzo dużo innych minerałów oraz pierwiastków, jak również materiał organiczny pod postacią węgla. Każdy z nich z osobna powoduje różnorakie problemy. Dla przykładu arsen jako szkodliwy pierwiastek dość znacząco wpływa na kwestie środowiskowe, natomiast węgiel bardzo utrudnia proces ogniowego przerobu rudy, ponieważ jego zawartość w urobku powoduje, że istnieje duże ryzyko przegrzania pieca hutniczego. Wymusza to wytapianie miedzi z użyciem mniejszych wsadów, niż byłoby to wykonalne, gdyby węgla w urobku nie było, lub jego ilość byłaby dużo mniejsza. Dlatego nie zagłębiając się zbyt znacząco w szczegóły, warto podkreślić, że rozpoznanie złoża jest to proces dość złożony i bardzo istotny.

Astro geologia

Mało kto z nas zdaję sobie z tego sprawę, ale geologowie mogą się również zajmować nie tylko naszą planetą, ale również innymi ciałami niebieskimi, wliczając w to księżyce, planety oraz asteroidy i planetoidy. Bardzo często geologowie mogą wyciągnąć wnioski na temat przeszłości planet, na podstawie wiedzy zdobytej na naszym globie. Nie jest to oczywiście zawsze wiedza, którą można przełożyć jeden do jednego, niemniej bardzo często jest ona pomocna. Dla przykładu analizując potencjalną do eksploracji planetę w naszym Układzie Słonecznym, czyli Marsa, geologowie byli bardzo pomocni w ocenie tego, czy na przykład prawdopodobne było istnienie na Marsie wody. Dlatego warto podkreślić, że geologia wcale nie musi wiązać się tylko i wyłącznie z Ziemią i skałami, które występują u nas. Wartym podkreślenia jest również fakt, że wiąże się to po części również z możliwością oceny obecności na niektórych ciałach niebieskich różnego rodzaju cennych pierwiastków, które oczywiście obecnie nie będą eksploatowane, ale w dalszej przyszłości może być to możliwe.

Historia naszej planety

Ostatecznie geologia odpowiada na pytanie, jakie procesy zachodziły na naszej planecie, często setki milionów lub miliardy lat temu, oraz jak nasza planeta wyglądała i jaki wpływ ówczesnego stanu planety, był na przykład na klimat. Takim przykładem może być, chociażby sytuacja sprzed kilkuset milionów lat, kiedy to Ziemia zamieniła się w tak zwaną Ziemię Śnieżkę, czyli całą powierzchnię naszej planety pokrywał lód. Wydaje się nam to niemożliwe, ale taka sytuacja zaistniała, głównie dlatego, że w tamtym okresie większość kontynentów, była połączona w jeden wielki superkontynent, który znajdował się w większości na równiku. To położenie sprawiało, że ląd odbijał bardzo dużą ilość promieniowania słonecznego w przestrzeń, co skutkowało stopniowym obniżaniem się temperatury. Nie wiedzielibyśmy o czymś takim, gdyby nie badania geologiczne warstw skalnych pochodzenia organicznego, które były skutkiem wielkiego wymierania, spowodowanego właśnie tymi zmianami klimatycznymi.