24 maja 2024

Kim jest prywatny detektyw?

Kim jest prywatny detektyw?

Kim jest prywatny detektyw? Po usługi prywatnych detektywów sięga się współcześnie bardzo często. Wszystko ze względu na to, że są one nie tylko bardzo wszechstronne i przydatne, ale i dlatego, że są po prostu dostępne. Ale kim tak właściwie jest prywatny detektyw? Czym się zajmuje i jak nim zostać? Tym wszystkim kwestiom przyjrzymy się w naszym dzisiejszym wpisie.

Prywatny detektyw z definicji

W wielkim skrócie, mianem prywatnego detektywa można określić osobę, której udało się pozyskać licencję na świadczenie szeroko rozumianych usług detektywistycznych. Licencja ta może mu zostać przyznana przez odpowiadającego regionowi jego zamieszkania komendanta wojewódzkiego policji po spełnieniu każdego z wymagań (więcej na ich temat powiemy w dalszej części tego wpisu). Licencją wydawana jest bezterminowo. Tak jak została wydana, może też zostać zawieszona lub wycofana. Zdarza się to co prawda rzadko, ale wciąż jest taka możliwość. Jeżeli więc decydujemy się na usługi biura detektywistycznego, koniecznie upewnijmy się, że świadczący je podmiot posiada taką licencję. Tylko wtedy będą one legalne.
Czym konkretnie zajmuje się prywatny detektyw? Tak naprawdę zakres jego działania wykracza daleko poza śledzenie niewiernych partnerów (choć rzeczywiście jest to jeden z najczęściej przewijających się u niego rodzajów spraw). Co jeszcze robi tego typu detektyw? Poniżej przedstawiamy zaledwie kilka z jego bogatego wachlarza usług.

  • Poszukiwanie osób, ale też zaginionego lub skradzionego mienia.
  • Gromadzenie materiału dowodowego, w tym zarówno tego do spraw karnych, jak i takiego mającego posłużyć klientowi do załatwienia ubezpieczenia (większość ubezpieczycieli wymaga od klientów udowodnienia tego, że wypłata ubezpieczenia tak naprawdę im się należy). 
  • Pomaganie w śledzeniu nieuczciwej konkurencji oraz łamania, wykradania i przekazywania w niewłaściwe ręce tajemnic handlowych. 
  • Sprawdzanie wypłacalności kontrahentów, które jest bardzo istotne dla firm operujących większymi i mniejszymi kwotami oraz przeprowadzającymi transakcje w mniejszym lub większym stopniu wymagających zaufania. 
  • Śledzenie osób, w tym pracowników podejrzanych o dokonywanie przestępstw na własnej firmie, ale też innych ludzi i w innych celach. 

Warto wiedzieć: prywatny detektyw może działać zarówno pod własnym nazwiskiem, jak i pod szyldem agencji detektywistycznej. W każdym z tych przypadków jednak klient ma do czynienia z firmą. Jednoosobową lub nieco większą.

Jak zostać prywatnym detektywem?

Jeśli chcemy jeszcze lepiej zrozumieć to, kim jest prywatny detektyw, musimy dowiedzieć się, w jaki sposób się nim zostaje. Wtedy też zrozumiemy, jaką ścieżkę musi przejść celem otrzymania licencji. Będziemy też mieć świadomość co do tego, z kim tak właściwie będziemy mieli do czynienia nawiązując współpracę.

Jeden z podstawowych wymogów stawianych przed przyszłym prywatnym detektywem dotyczy jego wieku i wykształcenia. Osoba taka musi mieć co najmniej 21 lat, a przy okazji wykształcenie średnie lub wyższe. Konieczne jest też to, by był obywatelem Polski lub innego państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej. Wystarczy też prawo do tego, by zatrudnić się w naszym kraju oraz prowadzić swoją własną działalność gospodarczą właśnie na jego terytorium.
Bardzo istotna w tym wszystkim jest też pozytywna opinia ze strony komendanta powiatowego policji – koniecznie tego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która chce zostać detektywem. Ta sporządzona zostanie na podstawie informacji, które na dany moment posiada policja. Co ważne, przyszły detektyw w przeciągu ostatnich pięciu lat nie może być zwolniony dyscyplinarnie czy to z policji, czy też dowolnego innego organu państwowego choć trochę powiązanego z dbaniem o praworządność.

Prywatny detektyw musi przejść przez psychologiczne testy, które wykażą, że jest w stanie wykonywać czynności będące częścią usług detektywistycznych. Wszystko to musi być potwierdzone na podpisanym przez właściwego lekarza piśmie. Ostatnią rzeczą, którą przyszły prywatny detektyw musi posiadać jest dokument potwierdzający odbycie różnego rodzaju szkoleń. Te muszą dotyczyć ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, ale też przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa (co jest dość oczywiste – musi on mieć pełną świadomość co do granic, w zakresie których może działać). Musi też odbyć kurs dotyczący prowadzenia własnej działalności powiązanej ze świadczeniem usług detektywistycznych, która w wielu aspektach różni się od tej standardowej.

Wiedząc już, jakie wymagania musi spełnić osoba chcąca zostać prywatnym detektywem możemy mieć pewność, że wejdziemy we współpracę z kimś rzeczywiście kompetentnym.

Kim jest prywatny detektyw – podsumowanie

Abyśmy mogli korzystać z usług prywatnego detektywa świadomie i sięgać po niego dokładnie wtedy, gdy będziemy tego potrzebować, powinniśmy wiedzieć, kim on tak właściwie jest i jakie warunki musiał spełnić, by móc świadczyć swoje usługi detektywistyczne. Tylko wtedy będziemy mogli wybrać tego detektywa, który rzeczywiście będzie dla nas najlepszy i podejmie się sprawy, która rzeczywiście nas interesuje.