W jaki sposób zatrudnić pracowników z Ukrainy i czy warto to zrobić?

W jaki sposób zatrudnić pracowników z Ukrainy i czy warto to zrobić?

W jaki sposób zatrudnić pracowników z Ukrainy i czy warto to zrobić? Do naszego kraju przybywa coraz większa liczba imigrantów, większość z nich pochodzi z Ukrainy. Wśród nich znajdują się przede wszystkim studenci, jak i również osoby mające różne zawody. Pracownicy z Ukrainy dostosowali się do polskiego społeczeństwa oraz rynku pracy.

Możemy ich spotkać na placach budowy, w punktach gastronomicznych, usługowych, szpitalach, sklepach. Warunków ich zatrudnienia cały czas zmieniają się na lepsze. Coraz większa liczba obywateli Ukrainy pracuje w naszym kraju legalnie, zarabiają praktycznie tyle samo co Polacy. Spory deficyt na rynku pracy powoli zapełniają emigranci zarobkowi pochodzący właśnie z tego kraju. Jak wiadomo około 30 procent polskich pracodawców, ma problem ze znalezieniem właściwych kandydatów na dane stanowiska pracy.

W jaki sposób zatrudnić pracownika pochodzącego z Ukrainy?

  1. W jaki sposób zatrudnić pracowników z Ukrainy i czy warto to zrobić?
    W jaki sposób zatrudnić pracowników z Ukrainy i czy warto to zrobić?

    Na samym początku musimy wypełnić oświadczenia i dokonać opłaty w wysokości 30 złotych. W oświadczeniu należy podać dane identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca i dane dotyczące danego stanowiska pracy, na jakim chcemy zatrudnić obywatela Ukrainy.

  2. Dokonujemy rejestracji naszego oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na jego siedzibę albo miejsce stałego pobytu pracodawcy. Następnie zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy jest wpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
  3. Oryginał oświadczenia musimy dać pracownikowi z Ukrainy. Dzięki zarejestrowanemu oświadczenia obywatel Ukrainy może uzyskać w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy, aby mógł wykonywać pracę.
  4. W dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca musimy zawiadomić w sposób pisemny o tym fakcie urząd pracy. W przypadku kiedy cudzoziemiec nie podejmie zatrudnienia, wówczas jesteśmy zobowiązani do poinformowania o tym urząd pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pracy umieszczonego w ewidencji oświadczeń.

Ukrainiec musi wykonywać pracę na podstawie pisemnej zgody, jaką zawrze z pracodawcą, na wcześniej określonych warunkach znajdujących się w oświadczeniu. Pracodawca, który chce zatrudnić Ukraińca, musi pamiętać o tym, iż ma takie same obowiązki względem niego, jakby zatrudniał obywatela naszego kraju. Musi go zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odprowadzić składki, podatek dochodowy czy stosować przepisy prawa pracy.

Ostre sankcje wobec pracodawców

To właśnie pracodawca zobowiązany jest do wcześniejszego sprawdzenia legalności pobytu cudzoziemca oraz to czy posiada wymagane uprawnienia do podjęcia pracy w naszym kraju. Jeśli nie będziemy o tym pamiętać, możemy być ukarani jako pracodawcy wysokimi sankcjami, przez swoją niewiedzę. W przypadku nieprzestrzegania przepisów o zatrudnieniu cudzoziemców grozi nam nie tylko kara grzywny, ale także kara ograniczenia wolności, a niekiedy również kara pozbawienia wolności do lat 3.

Ile zarabia pracownik pochodzący z Ukrainy?

Coraz częściej słyszymy wszędzie język ukraiński, jednakowo w urzędach, szkołach, autobusie czy na ulicy. Jednak obywatele tego kraju nie są zdecydowani, aby zostać w naszym kraju na stałe. Wybierają oni częściej pobyty krótkotrwałe, aby zarobić jedynie pieniądze. Według najnowszych badań, co druga polska firma zatrudnia pracowników pochodzących właśnie z Ukrainy. Pracownicy z Ukrainy wbrew pozorom nie są bardzo tanią siłą roboczą. Ich zarobki przeważnie oscylują w granicy od 2500 do 3000 złotych netto. Uzyskują oni także dodatkowe benefity pod postacią dofinansowania do zakwaterowania, transportu do miejsca pracy czy wyżywienia.

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy?

Firmy cenią sobie pracowników pochodzących z tego kraju, przede wszystkim za ich gotowość do długiej pracy, sumienność i pracowitość. Dużą zaletą współpracy z takimi osobami, jest niska bariera językowa i niezauważalne różnice kulturowe. Pracodawcom przeważnie zależy, aby tacy pracownicy zostali w naszym kraju na dłużej aniżeli ma 3 czy 6 miesięcy. Na polskich rynku pracy cały czas odczuwalny jest deficyt fachowców z wielu branż. Zatrudnianie Ukraińców jest dobrym rozwiązaniem, aby w jakiś sposób zapełnić tę lukę.

W jaki sposób znajdziemy pracowników z Ukrainy?

Możemy oczywiście samodzielnie szukać takich pracowników, jeżeli mamy odpowiednią ilość wolnego czasu i wiemy gdzie ich szukać. Innym sposobem jest skorzystanie z usług firm, zajmujących się rekrutacją pracowników z tego kraju. Taka firma zajmie się doborem personelu, my płacimy za rekrutację. Opłata jest jednorazowa za zatrudnionego kandydata. Firma zajmuje się również leasingiem pracowników z Ukrainy na podstawie ustawę o pracy tymczasowej oraz outsourcingiem usług. Może ona również doradzić nam w kwestii legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców. Klient firmy musi najpierw wypełnić kwestionariusz pracodawcy. Przez taki kwestionariusz dodawana jest oferta do bazy danych firmy. Dzięki zadawanym pytaniom firma jest w stanie dobrać ofertę na rekrutację i doradzić czy dane warunki, jakie są przez nas oferowane oraz nasze wymagania są odpowiednie. Takie rozwiązanie zaoszczędzi nasz cenny czas na rekrutację pracowników.

You May Have Missed